آشنایی با چند ضرب المثل سمنانی

 

۱- اگر مسین گری به قدییه ,همه مگی اشتری گل دولا وابین

                                                                                     aga masingary be ghaddia , hama megi oshtory gal dolA vAbin
     اگه بزرگی به قد و قامته  همه مردم باید پیش شتر تعظیم کنن

         ********************

  ۲- آدمی وشنی سنگکین خونی منه
                                                     Adamy vashoni , songakin khoni mene
      آدم گرسنه خواب نون سنگک میبینه

         ********************

  ۳- آدمی لختی کرباسی خونی منه
                                                    Adamy lokhty karbAsi khoni mene
      آدم لخت خواب پارچه کرباس میبینه

         ********************

  ۴-آدمی خوش شانسی کو دریا ونن  با ایه اشرفین بیرین مه
                                                                                   Adamy khosh shAnsi ko deryA venan , bA eeya ashrafin birin me
     آدم خوش شانسو اگه تو دریا بندازن با یه اشرفی بیرون میاد

 

         ********************
  ۵- آدمی کو دله فکری سیر واکردی تلین دره ژو عقل وشنه
                                                                               Adamy ko dela sir vAkardy telin dara zho aghl vashona
     آدمی که به فکر سیر کردن شکمشه عقلش گرسنست

         ********************

  ۶- انگشتی کو شیطونی دت دست ته پیاماره
                                                                                                            engoshty ko sheytony det das ta piyA mAre
      اگه انگشتت و به شیطون بدی  او دست تو میگیره.(یعنی یه گناه کوچیک  راهیه برای یه گناه بزرگتر)

         ********************

  ۷- اگه آدمی نگیابو کاری هاکره   واش پره ژوره سنگینه
                                                                          aga Adam nagiAbo kary hAkare ,vAsha para zhora sangina
      اگه آدم نخواد کاری کنه پره کاهم براش سنگینه

         ********************

  ۸- پهندوی چناری گلابین دنبال مگرده
                                                                                     pendony chenAry golAbin denbAl megerde
       زیر درخت چنار دنبال گلابی میگرده .(کنایه از کار بیخود کردن )

         ********************

  ۹- تا بشه هشتن بزک که عاریسی تمومه
                                                                       tA basha hoshton bazak ka Arisi tamoma
   تا بری خودتو آرایش کنی عروسی تمومه.