آژانس مادر و کودک مروارید

 

اولین آژانس مادر و کودک در سمنان

 

آدرس: شهرک گلستان – میدان نبوت – خیابان قاصدک – روبروی نانوایی

تلفن تماس: ۲۱-۳۳۴۶۶۰۲۰-۰۲۳