احداث فرهنگسرای کودک در سمنان

 

شهردار سمنان از احداث فرهنگسرای کودک در سمنان خبر داد.
#سمنان_شهر_دوستدار_کودک