ترانه “عسله مغسه”

 

اولین اجرای ترانه کودک به زبان سمنانی

ترانه عسله مغسه

توسط فاطمه عبدوس-مهر ماه۱۳۹۴

در مراسم رونمایی از کتاب و آلبوم نفیس “بکوآ زنگه ” اثر استاد رحیم معماریان