تیلکی، تیلکی کَِرچِش

تیلکی، تیلکی کَِرچِش.

ظرف ظرف کرده است. ( فال فال یا پیاله پیاله کرده است).

 اَِنَه اصطلاحه وختی ماین کو مَِگَِشُن ای چی نَظری یا خیرات هادَن. مثلن آش درست کرچیشُن پییاله پییاله مَِکَِرَن وُ هُمسییُنَه مَِبَِرَن. اَِن پییاله پییالُنه اصطلاحَن مایَن تیلکی تیلکی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *