ثواب، تیی کاسِه دَرَه.

ثواب، تیی کاسِه دَرَه.

 ثواب، تهِ کاسه است.

: وختی مَِگییشُن زِیکُنَه باین کو اسراف ناکرن و هرچی دله بُشقابی یا کاسِه دورچیشُن مگی بَخورَن، ژونَه ماشُن، ثواب تیی کاسِه دره.

یعنی اگه مگه ثواب هاکه، ته تیی بشقابی مَنَِگی ِچی بمونِه . البته هَمَن باعث مَِبا کو زیکی حرص نکوئَن وَِ اونچی کو مَِزُنَن بخورَن، دله کاسه یا بشقابی دوریژن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *