حرف‌هایی با خدا

 حرف‌هایی با خدا – قسمت پنجم

تهیه کننده: مهدیس ترابی

شهروندان محترم می توانند از شبکه‌های اجتماعی شهرداری سمنان شنونده برنامه‌های #رادیو_شهر باشند.