زنگ کتاب

 

🧒🏻 مجموعه برنامه‌های #زنگ_کتاب

 نمایش کتابدار کوچولو

 هفته کتاب و کتابخوانی گرامی‌باد.

🎙 بازیگران: نازنین زهرا ارجنی-  صالحه ارغان- ستایش لواف