زنگ کتاب

 

🧒🏻 مجموعه برنامه‌های #زنگ_کتاب

معرفی کتابخانه تلفنی رنگین کمان

هفته کتاب و کتابخوانی گرامی‌باد.

🎙 گوینده: سارا ملکی