بازی سرزمین سحرآمیز

اپلیکیشن سرزمین سحرآمیز، برنامه ای مبتنی بر تکنولوژی واقعیت افزوده میباشد که برای پارک هوشمند سمنان در راستای طرح سمنان، شهر دوستدار کودک طراحی شده است. این پارک برای اولین بار در ایران طراحی گردیده است. مخاطب با حضور در این پارک پس از نصب نرم افزار دوربین تلفن هوشمند خود را فعال میبیند و با گرفتن بر روی اشیا موجود در پارک میتواند به صورت واقعی و چند بعدی در فضا حضور یابد.

توجه : این اپلیکیشن فقط برای شهروندان سمنانی جهت بازدید از پارک سرزمین عجایب کاربرد دارد.