شعر سلام کودکانه

 

یه بچه ای رو میشناسم همیشه
وقتی من و میبینه میگه سلام

خوشم میاد از این کار قشنگش
از این همه لطف و ادب و احترام

بهش میگم با این کارت عزیزم
سلامتی رو هدیه دادی برام

دشمی و قهر و تموم میکنی
فقط با گفتن همین یک کلام

دیدم سلام کردی به کوچکترا
خوشم اومد از این کارت بامرام

جواب سلام همیشه واجب بوده
جواب ندادی میشه کارت حرام

شیطون میگه سلام چیه ولش کن
نیفتی تو یه موقع توی این دام

گوش نده حرف شیطون پلید
حرفای شیطون نداره هیچ دوام

بگو میخوام که من همیشه باشم
پیش خدا عزیز و بالا مقام

برا همین همیشه میگم سلام
به بابا و به مامان و رفیقام

حتی توی زیارت عاشورا
سلام میدم به آقامون و امام

چون میدونم با این کار قشنگم
خدا میشه عاشق من والسلام

 

شاعر: علیرضا قاسمی