شعر نهنگ و دریا

دریاچه آبی رنگه

توش ماهی و نهنگه

ماهی رو موج می شینه

نهنگ اونو می بینه

میگه نهنگ پر زور

یه وقت نری راه دور

شب که بشه، جای شام

می خورمت هام و هام

ماهیه از روی موجا

می پره توی دریا

شناکنون می ره

به یک جای دور

ازش به جا میمونه

نهنگ چاق و مغرور