فراخوان نامه به شهردار

 

مسابقه !!!
بچه ها زوتر حرف های خودتون را برای شهردار بنویسید و برامون بفرستید که در قرعه کشی شرکت کنید.
#سمنان_شهر_دوستدار_کودک