مسابقه آژیر ۱۲۵

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان برگزار می کند.

مسابقه آژیر ۱۲۵ (ویژه دو رده سنی زیر ۱۰ سال و ۱۰ الی ۱۵ سال)