کاردستی قورباغه با کاغذ

بچه های عزیز

این قورباغه زیبا رو ببینید و با وسایل خودتون درست کنید.