کارگاه فرزند پروری با معجزه بازی

مرکز تخصصی کودک و خانواده کارن برگزار میکند :

کارگاه فرزند پروری با معجزه بازی

با مدیریت : فتانه طور سواد کوهی

روانشناس بالینی