یک ترانه دخترانه

 

یک ترانه دخترانه به زبان سمنانی
فاریا خانم شاطری و سارینا خانم همتی