🎙شعر خوانی به مناسبت درگذشت استاد رحیم معماریان

 

🎙شعر خوانی هستی رحمانیان
به مناسبت درگذشت استاد رحیم معماریان

اداره شهر دوستدار کودک شهرداری سمنان درگذشت این استاد بزرگ را تسلیت عرض می نماید.