۹ نکته حساس برای تربیت فرزند

 

  • به کودک خود سلام کنید و همیشه به او احترام بگذارید.
  • به علایق و عواطف فرزندتان توجه کنید به عنوان مثال زمانی با کودک سخن بگویید و یا بازی کنید که او نیز مشتاق باشد.
  • در تربیت کودک خود از خشونت پرهیز کنید و اصول اخلاقی را براساس سطح رشدی، توانایی شناختی و زبان کودک آموزش دهید.
  • با کودک رفتار محبت آمیز داشته باشید. تشویق کودک نقش مهمی در یادگیری او دارد.
  • برای آموختن اصول زندگی به کودک عجله نکنید و اجازه بدهید او از کودکی خود لذت ببرد.
  • ناکامی کودک را محترم بشمارید و او را از شکست نترسانید.
  • تربیت فرزند تان باید براساس توانایی هایش باشد، نه تصویری از آرزوهای شما.
  • با صبر و آرامش با کودک خود ارتباط برقرار کنید.
  • عشق و علاقه خود ر به صورت غیر مشروط به کودک ابراز کنید.