فرزند بالنده – آرام کردن فرزندان در اوج خشونت

  پدر و مادرای عزیز … از شما دعوت میکنیم  یکی از مجموعه برنامه های فرزند...

فرزند بالنده – بیان کلمات منفی از سوی کودکان

  پدر و مادرای عزیز … از شما دعوت میکنیم  یکی از مجموعه برنامه های فرزند...

زنگ کتاب

  🧒🏻 مجموعه برنامه‌های #زنگ_کتاب معرفی کتابخانه تلفنی رنگین کمان هفته کتاب...

زنگ کتاب

  🧒🏻 مجموعه برنامه‌های #زنگ_کتاب  نمایش کتابدار کوچولو  هفته کتاب و...

زنگ کتاب

  🧒🏻 مجموعه برنامه‌های #زنگ_کتاب هفته کتاب و کتابخوانی گرامی‌باد.  زنگ کتاب...

فرزند بالنده – ارتباط و دلبستگی مادر و کودک

  پدر و مادرای عزیز … از شما دعوت میکنیم  یکی از مجموعه برنامه های فرزند...

به یاد استاد رحیم معماریان

به یاد استاد رحیم معماریان کاری از کودکان رادیو شهر شهرداری سمنان طرح و...

حرف‌هایی با خدا

 حرف‌هایی با خدا – قسمت پنجم تهیه کننده: مهدیس ترابی شهروندان محترم می...

گفتگو رادیو شهر با سرکار خانم دکتر عمرانی

🎙گفتگو رادیو شهر شهرداری سمنان با سرکار خانم دکتر عمرانی با موضوع: خانواده و...

زنگ کتاب

🧒🏻 مجموعه برنامه‌های #زنگ_کتاب  این داستان: مادر خسته – پسر خوش خنده 🎙...