هفته بیست و دوم بارداری

    جنین بیست و دو هفته ای شما دقیقا شبیه یک انسان کوچک است. یعنی همه...

هفته بیست و یکم بارداری

    آنچه در همه هفته های بارداری مهم است این است که جنینتان در بهترین...

هفته بیستم بارداری

    خدا را شکر تا اینجا که به خیر گذشته است. این هفته را که تمام کنید...

هفته نوزدهم بارداری

  این هفته، هفته لگد پرانی است. یعنی حسابی برای خودش جولان می دهد. هر زمانی...

هفته هجدهم بارداری

  حالا با حرکات ناگهانی اش خو گرفته اید. حتی گاهی می توانید دستش را بخوانید...

هفته هفدهم بارداری

    جنین کم کم سنگین تر می شود. این سنگینی را در بزرگ شدن شکم و بالا...

هفته شانزدهم بارداری

  بفرمایید. دیگر چه می خواهید. درست است هنوز کلی دیگر مانده اما نزدیک به...

هفته پانزدهم بارداری

    جنسیت جنین را می توانید در این هفته تشخیص بدهید. البته اگر برایتان...

هفته چهاردهم بارداری

  هفته چهاردهم شروع یک هفته هیجان انگیز برای جنین و مادر است. دستهای جنین...

هفته سیزدهم بارداری

    مژده مژده. بهترین خبر این است که از این هفته به بعد تهوع شما کمتر...