شعر مرغ قشنگم

مرغ قشنگم قدقدقدا می کنه شاید داره منو صدا می کنه دونه می خواد تا بخوره برای من...

شعر عمو خلبان

این کیه؟ این عمومه عموم چه قد بلنده سواره یک پرنده ست خوش حاله و می خنده پرنده اش...

شعر حلزون

آی حلزون شاخکی! کجا می ری یواشکی؟ جلو میری یواش و ریزه ریزه پوست تنت چه نرم و خیس...

شعر حسنی

حسنی ما یه بره داشت بره شو خیلی دوست می داشت برهء چاق توپولی، زبر و زرنگ و توقولی...

هرکسی کار خودش

یکی بود، یکی نبود. داستان هر کسی کار خودش از این قراره که  در زمانهای خیلی قدیم...

دستاتو بشور

یکی بود یکی نبود، توی یه قصر بزرگ شازده کوچولو با ملکه و بقیه زندگی می کرد شازده...

خانوم جغده و لونه جدید

یکی بود یکی نبود ، داستان خانم جغده و لونه جدید از این قراره که یه روز توی یک...

پشمالو و دوست جدید

یکی بود یکی نبود ، داستان پشمالو و دوست جدید از این قراره که  پشمالو گربه تپل و...

پری کوچولو

یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچکس نبود . داستان پری کوچولو از این قراره که روزی...

موش و خارپشت ها

موش کوچکی بود، که هیچوقت خانه اش را ترک نمی کرد چون والدین اش به او اجازه نمی...