باغ گردی نشاطستان – ۶

  رهام جان… از تو ممنونیم.

باغ گردی نشاطستان – ۵

  آرش عزیز… از تو متشکریم.

باغ گردی نشاطستان – ۴

  متین جان… بسیار زیبا بود. از تو متشکریم.

باغ گردی نشاطستان – ۳

محمدطه جان… از تو متشکریم.

باغ گردی نشاطستان – ۲

  امیرعلی جان … از تو متشکریم.

باغ گردی نشاطستان – ۱

  مهرانه جان … از تو متشکریم.

گربه کوچولو

  سوگند جان .. بابت این کاردستی زیبا از تو متشکریم.

کرونا

  سمیرا جان بابت این نقاشی زیبا از تو ممنونیم.

کرونا را شکست می دهیم

  متشکریم ستایش جان…

ویروس کرونا

  ستایش جان … از تو بابت اطلاع رسانی در مورد این ویروس تشکر می کنیم.