باغ گردی نشاطستان – ۴۳

  طاهای عزیز… از شما متشکریم.

باغ گردی نشاطستان – ۴۱

  فرنام جان.. از شما متشکریم.

باغ گردی نشاطستان – ۴۰

    آرتین جان .. از شما متشکریم.  

باغ گردی نشاطستان – ۳۹

  پرهام جان .. از شما متشکریم.

باغ گردی نشاطستان – ۳۸

  ابوالفضل جان … از شما متشکریم.

باغ گردی نشاطستان – ۳۷

  آرتان جان .. از شما متشکریم.

باغ گردی نشاطستان – ۳۶

  سورنا جان.. از شما متشکریم.

باغ گردی نشاطستان – ۳۵

  آریو جان .. از شما متشکریم.

باغ گردی نشاطستان – ۳۴

  دوست عزیز ما … از شما متشکریم.

باغ گردی نشاطستان – ۳۳

جهانگیر عزیز…. از شما متشکریم.